Hàn Quốc trên đường đến cận đại
Tiêu đề:      Hàn Quốc trên đường đến cận đại
Mục:      Quan hệ quốc tế, Xã hội, Kinh tế, Chính trị, Lịch sử, Sách
Tác giả:      Kim Dong Taek, Lưu Thụy Tố Lan
Mã tài liệu:      Vv2756
Năm xuất bản:      2013
Số trang:      224
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Cuốn sách tìm hiểu lịch sử cận đại của Hàn Quốc, giải thích bộ máy thống trị của xã hội Joseon và quá trình biến đổi của nó ở góc độ mâu thuẫn và liên hiệp giữa các chủ thể: vua, quan lại, tầng lớp trí thức cận đại và nông dân. Cuốn sách gồm 3 phần.

Phần 1 trình bày thời kỳ Đông Á lâm vào khủng hoảng, giải thích những trải nghiệm lịch sử của Hàn Quốc trong thế kỷ 19. Chương 1 xem xét quan hệ quốc tế đặc biệt của Hàn Quốc nhìn từ góc độ của thể chế triều cồng. Chương 2 tìm hiểu Joseon đã lâm vào tình cảnh rối ren trong ngoài như thế nào.

Phần 2 tập trung vào sự rạn nứt trong cơ cấu quyền lực chính trị để tìm hiểu về những nỗ lực khác nhau của Joseon trong việc tìm đường sinh tồn sau khi mở cửa thông thương với thế lực nước ngoài. Chương 3 tìm hiểu mâu thuẫn giữa phái Khai Hóa và phái Bảo Thủ thông qua nhiều sự kiện chính trị. Chương 4 tìm hiểu mâu thuẫn giữa giai cấp thống trị và giai cấp bị trị thông qua các phong trào chính trị xã hội.

Phần 3 tập trung vào sự liên kết giữa các thế lực xã hội đa dạng, tìm hiểu một Đại Hàn đế quốc mới thành lập dựa trên một bộ máy chính quyền đang mâu thuẫn và quá trình điều hành đất nước, xem lại người Hàn Quốc đã định đối phó như thế nào khi đất nước lâm vào khủng hoảng toàn diện và giải thích quá trình Hàn Quốc đã bị biến thành thuộc địa ra sao.

Từ khóa:      Hàn Quốc, cận đại, Joseon, kinh tế, chính trị, xã hội, quan hệ quốc tế, lịch sử
Lượt xem:      234
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá