Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên trong thập niên đầu thế kỷ XXI
Tiêu đề:      Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên trong thập niên đầu thế kỷ XXI
Mục:      Quan hệ quốc tế, Xã hội, Văn hóa, Kinh tế, Chính trị, Sách
Tác giả:      Phạm Quý Long
Mã tài liệu:      Vv1773
Nhà xuất bản:      Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa
Năm xuất bản:      2009
Số trang:      230
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Cuốn sách trình bày giới thiệu về Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên trong thập niên đầu thế kỷ XXI về các mặt: kinh tế, chính trị, an ninh, đối ngoại, văn hóa, xã hội.

Từ khóa:      Triều Tiên, kinh tế, chính trị, an ninh, đối ngoại, quan hệ Triều Tiên - Mỹ, văn hóa, xã hội
Lượt xem:      264
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá