Đặc trưng văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc, tương đồng và khác biệt
Tiêu đề:      Đặc trưng văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc, tương đồng và khác biệt
Mục:      Quan hệ VN - HQ, Xã hội, Văn hóa, Kinh tế, Chính trị, Sách
Tác giả:      Trần Thị Thu Lương
Mã tài liệu:      Vt504
Nhà xuất bản:      Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia
Năm xuất bản:      2016
Số trang:      483
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Cuốn sách trình bày so sánh đặc trưng văn hóa Việt - Hàn trong hai thời kỳ truyền thống và hiện đại. Ở thời kỳ truyền thống, các đặc trưng văn hóa của hai bên được tổng kết và so sánh một cách hệ thống theo cấu trúc văn hóa. Ở thời kỳ hiện đại, các so sánh về sự khác biệt văn hóa được đặt trong việc phân tích về sự biến đổi các điều kiện kinh tế, chính trị - xã hội của hai quốc gia trong bối cảnh quốc tế hiện đại. Đồng thời phân tích sự tương đồng trong văn hóa truyền thống còn được bảo  lưu.

Cuốn sách cũng tập trung trung phân tích các tác động của sự tương đồng và khác biệt về đặc trưng văn hóa đến thực tiễn hợp tác giao lưu Việt - Hàn trong trường hợp các đối tượng đang trực tiếp hợp tác kinh tế (các công ty Hàn Quốc ở Việt Nam) và giao lưu xã hội (các gia đình đa văn hóa Việt - Hàn ở Hàn Quốc).

Ngoài ra, cuốn sách còn dành một phần để giới thiệu và xác định nội hàm một số khái niệm cơ bản như khái niệm văn hóa, đặc trưng văn hóa, bản sắc văn hóa, tiếp cận so sánh văn hóa...

Từ khóa:      Văn hóa, Hàn Quốc, Việt Nam, xã hội, văn hóa truyền thống, đời sống vật chất, đời sống tâm linh, chính trị, kinh tế, quan hệ Việt - Hàn
Lượt xem:      266
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá