Tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu: Phản ứng chính sách của một số nước và bài học cho Việt Nam
Tiêu đề:      Tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu: Phản ứng chính sách của một số nước và bài học cho Việt Nam
Mục:      Môi trường, Sách
Tác giả:      Lưu Ngọc Trịnh
Mã tài liệu:      Vv2793
Nhà xuất bản:      Nhà xuất bản Khoa học Xã hội
Năm xuất bản:      2015
Số trang:      363
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Cuốn sách gồm 7 chương. Chương 1: Biến đổi khí hậu toàn cầu: Thực trạng, tác động và các giải pháp ứng phó; Chương 2: Tác động kinh tế - xã hội của BĐKH và phản ứng chính sách của Hoa Kỳ; Chương 3: Tác động kinh tế - xã hội của BĐKH và phản ứng chính sách của Trung Quốc; Chương 4: Tác động kinh tế - xã hội của BĐKH và phản ứng chính sách của Nhật Bản; Chương 5: Tác động kinh tế - xã hội của BĐKH và phản ứng chính sách của Hàn Quốc; Chương 6: Tác động kinh tế - xã hội của BĐKH và phản ứng chính sách của Indonesia; Chương 7: Biến đổi khí hậu: Thực trạng, thách thức và những giải pháp ứng phó của Việt Nam.

Từ khóa:      Biến đổi khí hậu, kinh tế, xã hội, phản ứng chính sách, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Việt Nam
Lượt xem:      122
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá