Xã hội Hàn Quốc truyền thống và biến đổi
Tiêu đề:      Xã hội Hàn Quốc truyền thống và biến đổi
Mục:      Sách, Xã hội
Tác giả:      Nguyễn Thị Thắm
Mã tài liệu:      Vv2786
Nhà xuất bản:      Nxb giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản:      2016
Số trang:      215
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Cuốn sách cung cấp các kiến thức, khái niệm cơ bản của xã hội Hàn Quốc cũng như vai trò của môn Xã hội Hàn Quốc trong việc phát triển ngành Hàn Quốc học ở Việt Nam.

Từ khóa:      Xã hội Hàn Quốc, Chế độ xã hội, Phân tầng xã hội, Hàn Quốc học, Hàn Quốc, Bất bình đẳng
Lượt xem:      58
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá