Trung Quốc trong hợp tác tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng: tác động và ảnh hưởng
Tiêu đề:      Trung Quốc trong hợp tác tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng: tác động và ảnh hưởng
Mục:      Sách, Quan hệ quốc tế
Tác giả:      Lê Văn Mỹ
Mã tài liệu:      Vv2894
Nhà xuất bản:      KHXH
Năm xuất bản:      2016
Số trang:      330
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Cuốn sách trình bày khái quát vai trò của nước lớn đối với hợp tác khu vực; quá trình hình thành và phát triển của hợp tác tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng; Trung Quốc với hợp tác tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng; so sánh vai trò của Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc trong hợp tác tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng; Việt Nam với hợp tác tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng.

Từ khóa:      Hợp tác tiểu vùng Mê Kông, Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng. GMS, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ
Lượt xem:      58
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá