Lịch sử quan hệ đối ngoại Việt Nam 1940-2010
Tiêu đề:      Lịch sử quan hệ đối ngoại Việt Nam 1940-2010
Mục:      Quan hệ VN - HQ, Quan hệ quốc tế, Sách
Tác giả:      Vũ Dương Ninh
Mã tài liệu:      Vv2633
Nhà xuất bản:      CTQG
Năm xuất bản:      2014
Số trang:      364
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Cuốn sách trình bày khái quát các công trình nghiên cứu về lịch sử quan hệ đối ngoại Việt Nam. Quan hệ đối ngoại của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn chuẩn bị tổng khởi nghĩa 1940-1945. Quan hệ đối ngoại Việt Nam trong năm đầu của nền cộng hòa dân chủ 1945-1946. Quan hệ đối ngoại trong thời kỳ toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ, giai đoạn hòa bình, xây dựng đất nước và giai đoạn hội nhập quốc tế. Khái quát 70 năm quan hệ đối ngoại Việt Nam 1940-2010.

Từ khóa:      Lịch sử, Ngoại giao, Ngoại giao Việt Nam, Quan hệ Việt - Trung, Quan hệ Việt - Hàn, Quan hệ Việt - Nhật, Quan hệ Việt - Nga, Quan hệ Việt - Ấn, Quan hệ Việt - Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Nga, Mỹ
Lượt xem:      2329
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá