Niên giám nghiên cứu Hàn Quốc 2004
Tiêu đề:      Niên giám nghiên cứu Hàn Quốc 2004
Mục:      Quan hệ quốc tế, Văn hóa, Kinh tế, Chính trị, Lịch sử, Sách
Tác giả:      Trung tâm Nghiên cứu Hàn Quốc
Mã tài liệu:      Vv1379
Nhà xuất bản:      Khoa học xã hội
Năm xuất bản:      2005
Số trang:      341
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Cuốn sách gồm những phần chính sau. 1. Chính trị và an ninh: đề cập tới những vấn đề cụ thể như Chính đảng ở Hàn Quốc hiện nay; Vấn đề an ninh trên bán đảo Triều Tiên và chiến lược quốc phòng mới của Hàn Quốc. 2. Kinh tế: cải cách và điều chỉnh thị trường lao động sau khủng hoảng kinh tế ở Hàn Quốc. 3. Văn hoá và lịch sử: sự xuất hiện các tư tưởng mới cuối thời kỳ Choson; Bàn về tính nóng vội của người Hàn Quốc. 4. Quan hệ quốc tế: Xúc tiến quan hệ của EU với bán đảo Triều Tiên- bước khởi đầu thúc đẩy hợp tác ASEM. 5. Thông tin và tư liệu: phần này cung cấp các thông tin, tư liệu về Hàn Quốc và các hoạt động liên quan đến Hàn Quốc ở Việt Nam.

Từ khóa:      Niên giám, niên giám thống kê, Hàn Quốc
Lượt xem:      2074
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá