Japan's Policy for an Esat Asian FTA and Korea's Response
Tiêu đề:      Japan's Policy for an Esat Asian FTA and Korea's Response
Mục:      Kinh tế, Tạp chí tiếng Anh, Bài tạp chí, Quan hệ quốc tế
Tác giả:      Jung Sung Chun
Mã tài liệu:      Ta392
Nhà xuất bản:      Korea Foundation
Năm xuất bản:      2004
Số xuất bản:      4
Số trang:      141-157
Ngôn ngữ:      Tiếng Anh
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết gồm các nội dung: 1. Chiến lược FTA của Nhật Bản: chuyển đổi các chính sách thương mại của Nhật Bản; Dạng hợp đồng thương mại theo đuổi bởi Nhật Bản; lộ trình FTA của Nhật Bản. 2. Vị trí của Nhật Bản trong quan hệ Hàn Quốc-Nhật Bản FTA: Vị trí của Chính phủ Nhật Bản; Vị thế của doanh nghiệp tư nhân. 3. Cách tiếp cận của Hàn Quốc tới Hàn Quốc-Nhật Bản FTA: chiến lược đàm phán cơ bản; Các vấn đề chính; Điều kiện để thăm dò thị trường Nhật Bản.

Từ khóa:      kinh tế, quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản, FTA, Hiệp định thương mại tự do, Đông Á
Lượt xem:      1498
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá