Về cải cách hành chính ở Hàn Quốc hiện nay
Tiêu đề:      Về cải cách hành chính ở Hàn Quốc hiện nay
Mục:      Chính trị, Các tạp chí khác, Bài tạp chí
Tác giả:      Ngô Xuân Bình
Mã tài liệu:      NA
Nhà xuất bản:      Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Năm xuất bản:      2001
Số xuất bản:      6
Số trang:      57-62
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết trình bày mục tiêu, nhiệm vụ và những nội dung chủ yếu của cuộc cải cách hành chính ở Hàn Quốc.

Từ khóa:      Chính trị, chính trị Hàn Quốc, hành chính, hành chính Hàn Quốc, cải cách hành chính, Hàn Quốc
Lượt xem:      1435
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá