Chống tham nhũng ở Hàn Quốc - P1
Tiêu đề:      Chống tham nhũng ở Hàn Quốc - P1
Mục:      Chính trị, Các tạp chí khác, Bài tạp chí
Tác giả:      Asmolov K.
Mã tài liệu:      NA
Nhà xuất bản:      Viện Thông tin khoa học xã hội
Năm xuất bản:      2004
Số xuất bản:      26
Số trang:      1-10
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết trình bày về vấn đề chống tham nhũng ở Hàn Quốc. Bài viết gồm các phần: Vài nét lịch sử; Ai đấu tranh chống tham nhũng ở Hàn Quốc và đấu tranh như thế nào.

Từ khóa:      Xã hội, chính trị, chính trị Hàn Quốc, xã hội Hàn Quốc, tham nhũng, chế độ, chính trị hiện đại
Lượt xem:      1493
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá