Sự thăng trầm trong chính sách đối ngoại của Hàn Quốc đối với CHDCND Triều Tiên từ năm 1948 đến nay
Tiêu đề:      Sự thăng trầm trong chính sách đối ngoại của Hàn Quốc đối với CHDCND Triều Tiên từ năm 1948 đến nay
Mục:      Quan hệ quốc tế, Chính trị, Lịch sử, Các tạp chí khác, Bài tạp chí
Tác giả:      Lê Đình Chỉnh
Mã tài liệu:      NA
Nhà xuất bản:      Cơ quan ngôn luận của Hội nghiên cứu khoa học về Hàn Quốc của Việt Nam
Năm xuất bản:      2013
Số xuất bản:      1
Số trang:      14-26
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết trình bày chính sách đối ngoại của Hàn Quốc đối với CHDCND Triều Tiên trong thời kỳ 1948-1990 và từ năm 1993 đến nay.

Từ khóa:      Hàn Quốc, Triều Tiên, quan hệ Hàn Quốc - Triều Tiên, đối ngoại
Lượt xem:      138
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá