Trung Quốc với liên minh Hàn Quốc - Hoa Kỳ sau chiến tranh lạnh (1991-2012)
Tiêu đề:      Trung Quốc với liên minh Hàn Quốc - Hoa Kỳ sau chiến tranh lạnh (1991-2012)
Mục:      Quan hệ VN - HQ, Quan hệ quốc tế, Các tạp chí khác, Bài tạp chí
Tác giả:      Lê Văn Anh, Lê Nam Trung Hiếu
Mã tài liệu:      Tntq21
Nhà xuất bản:      Viện nghiên cứu Trung Quốc
Năm xuất bản:      2016
Số xuất bản:      7
Số trang:      24-31
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết trình bày tình hình quốc tế và khu vực Đông Bắc Á sau chiến tranh lạnh, quan hệ ba bên Trung Quốc - Hàn Quốc - Hoa Kỳ sau chiến tranh lạnh, phân tích đặc điểm của nhân tố Trung Quốc nhìn từ phía liên minh Hàn Quốc - Hoa Kỳ.

Từ khóa:      Trung Quốc, sau chiến tranh lanh, liên minh Hàn Quốc - Hoa Kỳ
Lượt xem:      108
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá