Tình hình Đông Bắc Á năm 2004
Tiêu đề:      Tình hình Đông Bắc Á năm 2004
Mục:      Quan hệ VN - HQ, Quan hệ quốc tế, Văn hóa, Kinh tế, Chính trị, Đề tài cấp Cơ sở
Tác giả:      Hoàng Vọng Thanh
Mã tài liệu:      Dt109
Nhà xuất bản:      Viện nghiên cứu Đông Bắc Á
Năm xuất bản:      2004
Số trang:      43
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Đề tài đề cập đến những vấn đề nổi bật như an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của các nước Đông Bắc Á, quan hệ giữa Việt Nam với các nước trong khu vực Đông Bắc Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Mông Cổ năm 2004.

Từ khóa:      Chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, quan hệ quốc tế, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc, quan hệ Việt Nam - Triều Tiên, quan hệ Việt Nam - Mông Cổ, Hàn Quốc
Lượt xem:      1061
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá