Ảnh hưởng của những giá trị Nho giáo đối với đời sống văn hóa - xã hội Hàn Quốc hiện đại
Tiêu đề:      Ảnh hưởng của những giá trị Nho giáo đối với đời sống văn hóa - xã hội Hàn Quốc hiện đại
Mục:      Xã hội, Văn hóa, Đề tài cấp Cơ sở
Tác giả:      Lý Xuân Chung
Mã tài liệu:      Dt163
Nhà xuất bản:      Viện nghiên cứu Đông Bắc Á
Năm xuất bản:      2014
Số trang:      41
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Đề tài không viết lại những giá trị của văn hóa Nho giáo truyền thống như Lễ, Nghĩa, Dũng, Tín, tam cương, ngũ luân… bởi các phần viết trước đây đã nêu, chỉ nêu khái quát nhất, xen kẽ vào từng mục nhỏ, mà tập trung vào hai phần chính là ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của nó đối với những vấn đề văn hóa xã hội tiêu biểu. Cho nên, ngoài phần Mở đầu và Kết luận ra, bố cục được sắp xếp như sau:

1.   Đối với văn hóa gia đình

1.1  Ảnh hưởng tích cực

1.2  Ảnh hưởng tiêu cực

2.  Đối với văn hóa giáo dục

2.1 Ảnh hưởng tích cực

2.2  Ảnh hưởng tiêu cực

3.  Đối với văn hóa công ty

3.1  Ảnh hưởng tích cực

3.2  Ảnh hưởng tiêu cực

4.   Đối với văn hóa cộng đồng

4.1  Ảnh hưởng tích cực

4.2  Ảnh hưởng tiêu cực

Từ khóa:      Văn hóa, văn hóa Hàn Quốc, tôn giáo, tôn giáo Hàn Quốc, Nho giáo, xã hội, xã hội Hàn Quốc, gia đình, gia đình Hàn Quốc, giáo dục, giáo dục Hàn Quốc, Hàn Quốc
Lượt xem:      868
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá