Những kết quả bước đầu của Kế hoạch 5 năm về Tăng trưởng xanh của Hàn Quốc (2009-2013)
Tiêu đề:      Những kết quả bước đầu của Kế hoạch 5 năm về Tăng trưởng xanh của Hàn Quốc (2009-2013)
Mục:      Môi trường, Đề tài cấp Cơ sở
Tác giả:      Lương Hồng Hạnh
Mã tài liệu:      Dt175
Nhà xuất bản:      Viện nghiên cứu Đông Bắc Á
Năm xuất bản:      2014
Số trang:      67
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Đề tài "Những kết quả bước đầu của kế hoạch 5 năm về tăng trưởng xanh của Hàn Quốc (2009-2013)" tập trung tìm hiểu tính thực tiễn cũng như những kết quả của Kế hoạch 5 năm về Tăng trưởng xanh của Hàn Quốc (2009-2013), những thành tựu cũng như những trở ngại.

Chương 1 trình bày các kế hoạch trọng điểm và các lĩnh vực chủ yếu trong Kế hoạch 5 năm về Tăng trưởng xanh của Hàn Quốc, đồng thời cũng trình bày những sắp xếp thể chế và những cải cách tài chính của Hàn Quốc hướng đến Tăng trưởng xanh.

Chương 2 nêu lên những thành tựu của Hàn Quốc trong quá trình thực thi Kế hoạch 5 năm về Tăng trưởng xanh đến nay.

Chương 3 nêu lên những khó khăn, thách thức của Hàn Quốc trong quá trình thực hiện Kế hoạch 5 năm về Tăng trưởng xanh, từ đó đưa ra một số bài học kinh nghiệm đáng lưu ý cho Việt Nam trong tiến trình thực hiện Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh.

Từ khóa:      Môi trường, môi trường Hàn Quốc, tăng trưởng xanh, kế hoạch 5 năm tăng trưởng xanh, biến đổi khí hậu, năng lượng, năng lượng hạt nhân, sinh thái, Hàn Quốc
Lượt xem:      641
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá