Ảnh hưởng của Nho giáo đối với xã hội Choson (1392 - 1910)
Tiêu đề:      Ảnh hưởng của Nho giáo đối với xã hội Choson (1392 - 1910)
Mục:      Văn hóa, Lịch sử, Đề tài cấp Cơ sở
Tác giả:      Lý Xuân Chung
Mã tài liệu:      Dt72
Nhà xuất bản:      Viện nghiên cứu Đông Bắc Á
Năm xuất bản:      2002
Số trang:      53
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Đề tài gồm 3 phần: I. Vương triều Choson và tư tưởng tân Khổng giáo chiếm địa vị độc tôn. II. Ảnh hưởng của Nho giáo đối với tình hình chính trị, phân chia giai tầng, đạo đức xã hội và chế độ học tập khoa cử thời Choson. III. Phản ứng của Nho giáo Choson với các tư tưởng mới.

Từ khóa:      Văn hóa, văn hóa Hàn Quốc, tôn giáo, tôn giáo Hàn Quốc, Nho giáo, xã hội, xã hội Hàn Quốc, Choson, 1392 - 1910, lịch sử, lịch sử Hàn Quốc, Hàn Quốc
Lượt xem:      707
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá