Đặc điểm Nho giáo Koryo (918 - 1392)
Tiêu đề:      Đặc điểm Nho giáo Koryo (918 - 1392)
Mục:      Văn hóa, Đề tài cấp Cơ sở
Tác giả:      Lý Xuân Chung
Mã tài liệu:      Dt51
Nhà xuất bản:      Viện nghiên cứu Đông Bắc Á
Năm xuất bản:      2001
Số trang:      33
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Đề tài nghiên cứu về Nho giáo - một hệ tư tưởng chính thống, có tầm ảnh hưởng lớn trong triều đại Koryo. Đề tài gồm 2 phần. I: Sự phát triển của Nho giáo Koryo. II: Đặc điểm Nho giáo Koryo.

Từ khóa:      Văn hóa, văn hóa Hàn Quốc, tôn giáo, tôn giáo Hàn Quốc, Nho giáo, Koryo, 918 - 1392, Hàn Quốc
Lượt xem:      657
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá