Công nghệ xanh ở Hàn Quốc: Thực trạng và vận dụng
Tiêu đề:      Công nghệ xanh ở Hàn Quốc: Thực trạng và vận dụng
Mục:      Môi trường, Kinh tế, Đề tài cấp Cơ sở
Tác giả:      Lương Hồng Hạnh
Mã tài liệu:      Dt183
Nhà xuất bản:      Viện nghiên cứu Đông Bắc Á
Năm xuất bản:      2015
Số trang:      50
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Đề tài gồm có 3 chương

Chương 1: đưa ra khái niệm "công nghệ xanh", giới thiệu một số cách thức phân loại các loại hình công nghệ xanh hiện nay, đồng thời chỉ ra nguyên nhân khách quan do tác động của bối cảnh quốc tế và nguyên nhân nội tại của Hàn Quốc khiến Hàn Quốc lựa chọn phát triển công nghệ xanh.

Chương 2: nêu ra các mục tiêu về phát triển công nghệ xanh, việc tăng cường đầu tư R&D, một số thay đổi về mặt chính sách và quá trình phát triển công nghệ xanh ở Hàn Quốc.

Chương 3: nêu lên các thành quả cụ thể, đồng thời đưa ra một số nhận xét.

Từ khóa:      Công nghệ xanh, Hàn Quốc
Lượt xem:      110
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá