Trách nhiệm xã hội (CSR) của các doanh nghiệp tại Hàn Quốc: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Tiêu đề:      Trách nhiệm xã hội (CSR) của các doanh nghiệp tại Hàn Quốc: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Mục:      Môi trường, Xã hội, Kinh tế, Đề tài cấp Cơ sở
Tác giả:      Nguyễn Ngọc Mai
Mã tài liệu:      Dt182
Nhà xuất bản:      Viện nghiên cứu Đông Bắc Á
Năm xuất bản:      2015
Số trang:      64
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Đề tài gồm 3 chương.

Chương 1: trình bày các khái niệm cơ bản về trách nhiệm xã hội (CSR) cũng như quá trình nhận thức khái niệm này ở Hàn Quốc.

Chương 2: trình bày khái quát về vị trí của bộ phận quản lý CSR, quy mô ngân sách dành cho CSR và quy ước quốc tế để tiến hành CSR trong công ty Hàn Quốc, đi sâu vào phân tích thực trạng tiến hành CSR trên 3 mặt: kinh tế, xã hội, môi trường tại các công ty Hàn Quốc nói chung và một số trường hợp điển hình của các doanh nghiệp lớn.

Chương 3: trình bày hiệu quả các doanh nghiệp đạt được khi tiến hành CSR để từ đó nhận xét các mặt tích cực và tiêu cực và đưa ra giải pháp cho chính phủ cũng như các chuyên gia Hàn Quốc. Đồng thời, dựa trên kinh nghiệm của Hàn Quốc, liên hệ với tình hình thực tế của Việt Nam để đưa ra các kiến nghị giúp các doanh nghiệp Việt Nam có thể tiến hành tốt hơn chiên lược CSR này.

Từ khóa:      Hàn Quốc, trách nhiệm xã hội, doanh nghiệp, kinh tế, xã hội, môi trường
Lượt xem:      98
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá