Cơ chế mua bán quyền phát thải và việc thực thi cơ chế này tại Hàn Quốc
Tiêu đề:      Cơ chế mua bán quyền phát thải và việc thực thi cơ chế này tại Hàn Quốc
Mục:      Môi trường, Kinh tế, Đề tài cấp Cơ sở
Tác giả:      Lương Hồng Hạnh
Mã tài liệu:      NA
Nhà xuất bản:      Viện nghiên cứu Đông Bắc Á
Năm xuất bản:      2016
Số trang:      77
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Đề tài trình bày các khái niệm liên quan đến cơ chế mua bán quyền phát thải và hệ thống mua bán quyền phát thải, thực trạng vận dụng cơ chế mua bán quyền phát thải, một số thách thức, triển vọng và bài học kinh nghiệm xét từ Hệ thống mua bán quyền phát thải của Hàn Quốc.

Từ khóa:      Kinh tế, quyền phát thải, cơ chế mua bán, Hàn Quốc, môi trường
Lượt xem:      73
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá