Cơ chế mua bán quyền phát thải và việc thực thi cơ chế này tại Hàn Quốc
Tiêu đề:      Cơ chế mua bán quyền phát thải và việc thực thi cơ chế này tại Hàn Quốc
Mục:      Môi trường, Xã hội, Đề tài cấp Cơ sở
Tác giả:      Lương Hồng Hạnh
Mã tài liệu:      Dt201
Nhà xuất bản:      Viện nghiên cứu Đông Bắc Á
Năm xuất bản:      2016
Số trang:      77
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Đề tài giải thích các khái niệm, nêu bối cảnh ra đời cơ chế mua bán quyền phát thải, phân tích các mục tiêu Hàn Quốc đặt ra, triển vọng của cơ chế này tại Hàn Quốc, so sánh hệ thống mua bán quyền phát thải giữa Hàn Quốc với một số khu vực và quốc gia khác trên thế giới.

Từ khóa:      Môi trường, phát triển bền vững, môi trường Hàn Quốc, quyền phát thải, cơ chế mua bán quyền phát thải
Lượt xem:      59
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá