Nho giáo Hàn Quốc trước thế kỷ X
Tiêu đề:      Nho giáo Hàn Quốc trước thế kỷ X
Mục:      Văn hóa, Lịch sử, Đề tài cấp Cơ sở
Tác giả:      Lý Xuân Chung
Mã tài liệu:      Dt42
Nhà xuất bản:      TT Nghiên cứu Nhật Bản
Năm xuất bản:      2000
Số trang:      31
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Đề tài giới thiệu sơ lược về hoàn cảnh lịch sử Hàn Quốc, nghiên cứu sự du nhập nho giáo vào Hàn Quốc và nêu ra đặc điểm Nho giáo Hàn Quốc trong thời kỳ này.

Từ khóa:      Văn hóa, văn hóa Hàn Quốc, triết học, Nho giáo, Nho giáo Hàn Quốc, thế kỷ 10, lịch sử, lịch sử Hàn Quốc, Hàn Quốc
Lượt xem:      738
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá