Quan hệ Nhật Bản - Hàn Quốc trong thập niên 90
Tiêu đề:      Quan hệ Nhật Bản - Hàn Quốc trong thập niên 90
Mục:      Quan hệ quốc tế, Văn hóa, Kinh tế, Chính trị, Đề tài cấp Cơ sở
Tác giả:      Hoàng Minh Hằng
Mã tài liệu:      Dt55
Nhà xuất bản:      TT Nghiên cứu Nhật Bản
Năm xuất bản:      2001
Số trang:      44
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Đề tài nghiên cứu về quan hệ của hai cường quốc của Châu Á là Nhật Bản và Hàn Quốc trong thập niên 90 trên các mặt kinh tế, chính trị - ngoại giao, văn hóa, an ninh quân sự.

Từ khóa:      Quan hệ quốc tế, quan hệ Nhật Bản - Hàn Quốc, thập niên 90, kinh tế, quan hệ kinh tế, chính trị, quan hệ chính trị, ngoại giao, văn hóa, quan hệ văn hóa, an ninh, quan hệ an ninh, quân sự, Nhật Bản, Hàn Quốc
Lượt xem:      1116
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá