Một số vấn đề chính trị xã hội chủ yếu của Nhật Bản và Hàn Quốc
Tiêu đề:      Một số vấn đề chính trị xã hội chủ yếu của Nhật Bản và Hàn Quốc
Mục:      Xã hội, Văn hóa, Chính trị, Đề tài cấp Cơ sở
Tác giả:      Hồ Việt Hạnh
Mã tài liệu:      Dt125
Nhà xuất bản:      Viện nghiên cứu Đông Bắc Á
Năm xuất bản:      2005
Số trang:      213
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Đề tài gồm 6 chương. Chương 1: Thể chế tam quyền phân lập và sự tiếp nhận nó của Nhật Bản. Chương 2: Tư tưởng dân tộc chủ nghĩa của Thần đạo. Chương 3: Nghệ thuật kiên trúc - hội họa - điêu khắc Nhật Bản. Chương 4: Sự ảnh hưởng của Manga ở Việt Nam. Chương 5: Đôi nét về gia đình Hàn Quốc. Chương 6: Ý thức và khuynh hướng sử dụng từ ngoại lai của người Nhật Bản

Từ khóa:      Chính trị, chính trị Nhật Bản, tam quyền phân lập, văn hóa, văn hóa Nhật Bản, tôn giáo, tôn giáo Nhật Bản, Thần đạo, Manga, ngôn ngữ, tiếng Nhật, từ ngoại lai, nghệ thuật, kiến trúc, xã hội, xã hội Hàn Quốc, gia đình Hàn Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc
Lượt xem:      743
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá