Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc KOICA và những đóng góp cho quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc thông qua các hoạt động tại Việt Nam
Tiêu đề:      Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc KOICA và những đóng góp cho quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc thông qua các hoạt động tại Việt Nam
Mục:      Quan hệ VN - HQ, Luận văn Th.S
Tác giả:      Nguyễn Hương Giang
Mã tài liệu:      LVTS10
Nhà xuất bản:      Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản:      2011
Số trang:      103
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Luận văn trình bày khái quát về những định hướng chủ yếu trong chính sách đối ngoại của Hàn Quốc: quan hệ đối ngoại, quan hệ kinh tế đối ngoại; các hoạt động ngoại giao vì hòa bình và hợp tác quốc tế; chính sách vì hòa bình và thịnh vượng ở Đông Bắc Á của Hàn Quốc. Lịch sử quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc. Những biểu hiện chính trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc. Khái quát về sự ra đời, mục tiêu, định hướng chính sách chủ yếu, cơ cấu tổ chức, lĩnh vực, hình thức và khu vực hoạt động của Cơ quan Hợp tác Quốc tế của Hàn Quốc - KOICA. Hoạt động và đóng góp của KOICA tại Việt Nam.

Từ khóa:      Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc, Hàn Quốc, Chính sách đối ngoại, KOICA, Ngoại giao, Chính sách ngoại giao, Đối ngoại
Lượt xem:      1586
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá