Một số giải pháp thu hút khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam
Tiêu đề:      Một số giải pháp thu hút khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam
Mục:      Xã hội, Văn hóa, Luận văn Th.S
Tác giả:      Phạm Ngọc Diệp
Mã tài liệu:      LVTS23
Nhà xuất bản:      Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản:      2013
Số trang:      104
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Luận văn trình bày khái quát về cơ sở lý luận về hoạt động thu hút khách du lịch quốc tế: khái niệm về khách du lịch; nghiên cứu đặc điểm của khách du lịch; các giải pháp thu hút khách du lịch quốc tế; kinh nghiệm của một số nước trong việc thu hút khách du lịch. Thực trạng hoạt động thu hút khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam. Tổng quan về thị trường gửi khách Hàn Quốc. Đặc điểm khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam những năm gần đây. Kiến nghị của khách về du lịch Việt Nam. Các giải pháp thu hút khách Hàn Quốc của du lịch Việt Nam. Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút khách Hàn Quốc của du lịch Việt Nam đến năm 2020.

Từ khóa:      Du lịch, văn hóa, xã hội, Hàn Quốc
Lượt xem:      1603
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá