Quan hệ Nhật Bản - Hàn Quốc sau chiến tranh Lạnh
Tiêu đề:      Quan hệ Nhật Bản - Hàn Quốc sau chiến tranh Lạnh
Mục:      Quan hệ quốc tế, Luận văn Th.S
Tác giả:      Trần Thị Duyên
Mã tài liệu:      LVTS16
Nhà xuất bản:      Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản:      2012
Số trang:      92
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      1 
Mô tả nội dung:     

Luận văn trình bày khái quát về những yếu tố chi phối quan hệ Nhật Bản - Hàn Quốc sau Chiến tranh Lạnh, trong đó có các yếu tố thúc đẩy quan hệ Hàn - Nhật như tình hình quốc tế và khu vực sau Chiến tranh Lạnh; lợi ích về kinh tế; lợi ích về an ninh; đều là đồng minh của Mỹ; cùng hợp tác giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên; và các yếu tố cản trở quan hệ Nhật - Hàn như vấn đề lịch sử và tranh chấp lãnh thổ; sự cạnh tranh về kinh tế. Hiện trạng quan hệ Nhật Bản - Hàn Quốc sau Chiến tranh Lạnh trên các lĩnh vực chính trị - ngoại giao; kinh tế; văn hóa - xã hội. Triển vọng quan hệ Nhật Bản - Hàn Quốc trong tương lai và tác động của nó đến khu vực Đông Á.

Từ khóa:      Quan hệ Nhật Bản - Hàn Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc
Lượt xem:      1872
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá