Bước quá độ từ chế độ độc tài đến dân chủ ở Hàn Quốc dưới góc độ văn hóa chính trị
Tiêu đề:      Bước quá độ từ chế độ độc tài đến dân chủ ở Hàn Quốc dưới góc độ văn hóa chính trị
Mục:      Luận văn Th.S, Chính trị
Tác giả:      Ngô Hải Uyên
Mã tài liệu:      LVTS28
Nhà xuất bản:      Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Năm xuất bản:      2008
Số trang:      127
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Luận văn chứng minh bước quá độ từ chế độ độc tài đến dân chủ ở Hàn Quốc là một đặc trưng của văn hóa chính trị Hàn Quốc. Đồng thời nêu lên mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại trong quá trình chính trị ở Hàn QUốc. Vì mặc dù dân chủ hóa ở Hàn Quốc đang diễn ra một cách sâu sắc và mạnh mẽ nhưng nhiều dấu ấn truyền thống vẫn còn để lại đậm nét trong hệ thống quyền lực ở Hàn Quốc.

Từ khóa:      chính trị Hàn Quốc, chế độ độc tài, văn hóa chính trị, dân chủ
Lượt xem:      740
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá