Hàn Quốc từ chế độ dân chủ-đại nghị vay mượn đến chế độ độc tài (1948-1979)
Tiêu đề:      Hàn Quốc từ chế độ dân chủ-đại nghị vay mượn đến chế độ độc tài (1948-1979)
Mục:      Luận văn Th.S, Chính trị
Tác giả:      Lê Tùng Lâm
Mã tài liệu:      LVTS27
Nhà xuất bản:      Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Năm xuất bản:      2008
Số trang:      182
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Luận văn tập trung giải quyết các vấn đề: Việc thiết lập mô hình quản lý xã hội vay mượn từ bên ngoài ở Hàn Quốc (và một số nước Đông Nam Á) có phải là quy luật tất yếu? vì sao?; Việc sụp đổ của mô hình vay mượn này có phải là quy luật tất yếu? Sự thành lập chế độ độc tài có phù hợp với hoàn cảnh lịch sử Hàn Quốc hay không?; Nêu lên vai trò của chính trị đối với sự phát triển kinh tế, xã hội Hàn Quốc.

Từ khóa:      Hàn Quốc, chế độ chính trị, chính trị Hàn Quốc, chế độ độc tài, chế độ dân chủ
Lượt xem:      845
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá