Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết dân tộc và bài học lịch sử đối với Hàn Quốc
Tiêu đề:      Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết dân tộc và bài học lịch sử đối với Hàn Quốc
Mục:      Chính trị, Lịch sử, Luận văn Th.S
Tác giả:      Kim Suk Soon
Mã tài liệu:      LVTS26
Nhà xuất bản:      Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Năm xuất bản:      2008
Số trang:      108
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Luận văn tìm hiểu một cách có hệ thống và làm rõ nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết dân tộc, nhằm rút ra những bài học lịch sử của tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết đối với sự nghiệp đoàn kết Nam và Bắc Triều Tiên.

Từ khóa:      tư tưởng Hồ Chí Minh, chính trị, tư tưởng chính trị
Lượt xem:      782
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá