Quá trình hòa nhập văn hóa ở Việt Nam (Bài học kinh nghiệm cho tương lai Korea)
Tiêu đề:      Quá trình hòa nhập văn hóa ở Việt Nam (Bài học kinh nghiệm cho tương lai Korea)
Mục:      Xã hội, Văn hóa, Luận văn Th.S
Tác giả:      Yoon Han Yeol
Mã tài liệu:      LVTS25
Nhà xuất bản:      Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Năm xuất bản:      2008
Số trang:      102
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Luận văn tìm hiểu về quá trình hòa nhập văn hóa ở Việt Nam để có một cái nhìn đúng đắn về văn hóa của người Việt. Sau đó, rút ra được những bài học kinh nghiệm cũng như những chiến lược quan trọng trong quá trình giải quyết vấn đề về sự hòa nhập văn hóa của Việt Nam. Từ đó, chúng tôi sẽ áp dụng thật hiệu quả vào việc thực hiện quá trình hòa nhập văn hóa hai miền Nam Bắc trên bán đảo Hàn.

Từ khóa:      văn hóa, giao lưu văn hóa, văn hóa Hàn Quốc, văn hóa Việt Nam
Lượt xem:      1753
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá