Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 1992 - 2002: Đặc điểm và khuynh hướng
Tiêu đề:      Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 1992 - 2002: Đặc điểm và khuynh hướng
Mục:      Quan hệ VN - HQ, Lịch sử, Luận văn Th.S
Tác giả:      Nguyễn Nam Thắng
Mã tài liệu:      LVTS02
Nhà xuất bản:      Trường KHXH và NV - ĐH Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản:      2004
Số trang:      150
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Luận văn nghiên cứu diễn biến của quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc trong khoảng thời gian mười năm kể từ khi hai nước chính thức bắt đầu đặt quan hệ ngoại giao ở cấp cao nhất, cấp đại sứ, từ 22-12-1992 đến 22-12-2002

Chương 1 đã khái quát bối cảnh quốc tế khi hai nước thiết lập quan hệ với nhau, đồng thời phân tích những biến đổi của tình hình nội tại mỗi nước và chính sách đối ngoại của hai nước được thực thi trong thời gian này. Cũng trong chương này, luận văn cố gắng chứng minh nhu cầu của hai nước trong việc thiết lập quan hệ với nhau: cơ sở và tính cấp thiết cho việc thiết lập mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia.

Chương 2 điểm sơ lược qua mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Hàn Quốc trong quá khứ, đồng thời cố gắng phác họa một bức tranh toàn cảnh của hai nước trong giai đoạn mười năm quan hệ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế (thương mại, đầu tư), văn hóa, giáo dục, viện trợ, lao động...

Chương 3 tổng kết tất cả những đặc điểm của quan hệ hai nước trong khoảng thời gian mười năm (1992 - 2002) với những diễn biến được trình bày và phân tích ở chương 2, và đưa ra những khuynh hướng dựa trên những kết quả đạt được thông qua những thành tựu trong quan hệ như: văn kiện, hiệp định, tuyên bố chung giữa hai quốc gia trong thời gian qua và những dự định sẽ tiến hành trong thời gian tới.

Từ khóa:      Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc, 1992 - 2002, chính trị, kinh tế, chính sách đối ngoại, Việt Nam, Hàn Quốc
Lượt xem:      971
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá