Tìm hiểu giá trị khổng giáo biểu hiện trong công tác tổ chức và quản lý sản xuất tại các Chaebol Hàn Quốc
Tiêu đề:      Tìm hiểu giá trị khổng giáo biểu hiện trong công tác tổ chức và quản lý sản xuất tại các Chaebol Hàn Quốc
Mục:      Văn hóa, Kinh tế, Luận văn Th.S
Tác giả:      Nguyễn Thị Thu Hường
Mã tài liệu:      LVTS05
Nhà xuất bản:      Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Năm xuất bản:      2007
Số trang:      105
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Luận văn trình bày khái quát về những đánh giá về vai trò của Khổng giáo đối với nền kinh tế Hàn Quốc, vai trò của Khổng giáo đối với nền kinh tế của các nước Châu Á. Một số tư tưởng chủ đạo của Khổng giáo trong công tác quản lý như tư tưởng vi chính tại nhân, tri nhân thiện nhiệm, hưng giáo dục nhân, dĩ hòa vi quý, coi trọng nhân tố thành tín. Những giá trị Khổng giáo thể hiện trong công tác tổ chức và quản lý sản xuất tại các Chaebol Hàn Quốc. Đánh giá về mức độ ảnh hưởng của Khổng giáo đối với công tác tổ chức và quản lý của các Chaebol Hàn Quốc.

Từ khóa:      Kinh tế, Kinh tế Hàn Quốc, Hàn Quốc, Văn hóa, Văn hóa Hàn Quốc, Khổng giáo, Chaebol
Lượt xem:      866
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá