Khảo sát vai trò của Nho giáo trong quá trình xây dựng nền kinh tế tri thức tại Hàn Quốc (thời kỳ hậu hóa rồng)
Tiêu đề:      Khảo sát vai trò của Nho giáo trong quá trình xây dựng nền kinh tế tri thức tại Hàn Quốc (thời kỳ hậu hóa rồng)
Mục:      Văn hóa, Kinh tế, Luận văn Th.S
Tác giả:      Trần Thị Thu Hương
Mã tài liệu:      LVTS06
Nhà xuất bản:      Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Năm xuất bản:      2008
Số trang:      120
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Luận văn trình bày khái quát về những nhận diện nền kinh tế tri thức và nền kinh tế tri thức tại Hàn Quốc. Tình hình hiện nay, xu hướng hiện đại hóa, toàn cầu hóa và mục tiêu phát triển của Hàn Quốc trong thế kỷ 21. Quá trình xây dựng và phát triển của hệ thống giáo dục Hàn Quốc; những định hướng cải cách giáo dục hiện đại; những khó khăn hiện tại và những thành tựu ban đầu trong quá trình xây dựng và phát triển nền giáo dục tri thức của Hàn Quốc. Tổ chức quản lý và đào tạo nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp Hàn Quốc trong nền kinh tế tri thức.

Từ khóa:      Văn hóa, Văn hóa Hàn Quốc, Hàn Quốc, Kinh tế Hàn Quốc, Kinh tế, Nho giáo, Kinh tế tri thức
Lượt xem:      865
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá