Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc từ 1992 đến nay
Tiêu đề:      Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc từ 1992 đến nay
Mục:      Quan hệ VN - HQ, Văn hóa, Kinh tế, Chính trị, Luận văn Th.S
Tác giả:      Nguyễn Văn Dương
Mã tài liệu:      LVTS07
Nhà xuất bản:      Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Năm xuất bản:      2008
Số trang:      142
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Luận văn trình bày khái quát về quan điểm tiếp cận quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc. Những nhân tố chủ yếu tác động đến quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc. Công cuộc cải cách ở Hàn Quốc và đổi mới ở Việt Nam. Lịch sử quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc. Quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc trên lĩnh vực chính trị - đối ngoại; Quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc trên lĩnh vực kinh tế; Quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ. Một số hướng ưu tiên và triển vọng quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc đến năm 2020.

Từ khóa:      Kinh tế, Chính trị, Văn hóa, Kinh tế Hàn Quốc, Chính trị Hàn Quốc, Văn hóa Hàn Quốc, Hàn Quốc, Quan hệ Việt - Hàn
Lượt xem:      1480
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá