Chính sách của các nước lớn (Mỹ, Nhật Bản, Nga, Trung Quốc) đối với bán đảo Triều Tiên từ khi kết thúc chiến tranh lạnh đến nay
Tiêu đề:      Chính sách của các nước lớn (Mỹ, Nhật Bản, Nga, Trung Quốc) đối với bán đảo Triều Tiên từ khi kết thúc chiến tranh lạnh đến nay
Mục:      Quan hệ quốc tế, Xã hội, Văn hóa, Kinh tế, Chính trị, Lịch sử, Luận văn Th.S
Tác giả:      Nguyễn Thị Thu Thảo
Mã tài liệu:      LVTS12
Nhà xuất bản:      Trường KHXH và NV - ĐH Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản:      2012
Số trang:      148
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Luận văn nêu và phân tích những chính sách của các nước như Mỹ, Nhật Bản, Nga và Trung Quốc đối với hai nhà nước trên vùng bán đảo Triều Tiên sau khi chiến tranh lạnh kết thúc đến nay. Trên cơ sở nêu và phân tích chính sách của các nước lớn nêu trên, luận văn tập trung làm rõ những tác động tích cực và những mặt hạn chế của những nước này đến tình hình hai nhà nước trên vùng bán đảo Triều Tiên. Từ đó, luận văn rút ra một số kết luận bước đầu về những thách thức và triển vọng của quá trình hoà hợp và thống nhất đất nước của hai miền trên vùng bán đảo trong tương lai.

Từ khóa:      Bán đảo Triều Tiên, Hàn Quốc, Triều Tiên, chính sách, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, chiến tranh lạnh, quan hệ Liên Triều, quan hệ quốc tế
Lượt xem:      1482
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá