Ảnh hưởng của chính sách ngôn ngữ đối với việc tiếp thu và sử dụng ngôn ngữ nước ngoài trong đời sống hiện nay ở Việt Nam và Hàn Quốc
Tiêu đề:      Ảnh hưởng của chính sách ngôn ngữ đối với việc tiếp thu và sử dụng ngôn ngữ nước ngoài trong đời sống hiện nay ở Việt Nam và Hàn Quốc
Mục:      Xã hội, Văn hóa, Luận văn Th.S
Tác giả:      Sung-Yeon Yoon
Mã tài liệu:      LVTS09
Nhà xuất bản:      Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Năm xuất bản:      2010
Số trang:      108
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Luận văn trình bày khái quát về khái niệm chính sách ngôn ngữ, chính sách ngôn ngữ ở Hàn Quốc, Chính sách ngôn ngữ Việt Nam.  Thực trạng của việc tiếp thu và sử dụng ngôn ngữ nước ngoài ở Việt Nam. Ảnh hưởng của chính sách ngôn ngữ đến hệ thống giáo dục ngoại ngữ ở Việt Nam. Ảnh hưởng của chính sách ngôn ngữ đối với việc tiếp thu và sử dụng ngôn ngữ nước ngoài ở Việt Nam hiện nay. Thực trạng của việc tiếp thu và sử dụng ngôn ngữ nước ngoài ở Hàn Quốc. Ảnh hưởng của chính sách ngôn ngữ đến hệ thống giáo dục ngoại ngữ ở Hàn Quốc. Ảnh hưởng của chính sách ngôn ngữ đối với việc tiếp thu và sử dụng ngôn ngữ nước ngoài ở Hàn Quốc hiện nay. 

Từ khóa:      Văn hóa, Văn hóa Hàn Quốc, Hàn Quốc, Văn hóa Việt Nam, Ngôn ngữ
Lượt xem:      938
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá