Vai trò của "tăng trưởng xanh" trong phát triển bền vững và giảm thiểu biến đổi khí hậu của Hàn Quốc, khả năng ứng dụng tại Việt Nam
Tiêu đề:      Vai trò của "tăng trưởng xanh" trong phát triển bền vững và giảm thiểu biến đổi khí hậu của Hàn Quốc, khả năng ứng dụng tại Việt Nam
Mục:      Xã hội, Luận văn Th.S
Tác giả:      Trần Thị Bình Minh
Mã tài liệu:      LVTS13
Nhà xuất bản:      Trường KHXH và NV - ĐH Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản:      2012
Số trang:      118
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0.5 
Mô tả nội dung:     

Trong chương 1, luận văn đưa ra những khái niệm về tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, biến đổi khí hậu và giới thiệu về chương trình tăng trưởng xanh của Hàn Quốc. Chương 2 đi sâu vào tìm hiểu vai trò của chương trình tăng trưởng xanh trong phát triển công nghiệp, nâng cao đời sống con người và đặc biệt là trong quá trình thích ứng với hiện tượng biến đổi khí hậu của Hàn Quốc. Chương cuối cùng, tác giả đưa ra những chương trình, dự án của Hàn Quốc đã và đang ứng dụng tại Việt Nam.

Từ khóa:      Môi trường, môi trường Hàn Quốc, môi trường Việt Nam, tăng trưởng xanh, biến đổi khí hậu, Hàn Quốc, công nghiệp, Việt Nam, phát triển bền vững, chính sách
Lượt xem:      1751
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá