Bảo tàng dân tộc học Việt Nam và giới thiệu tết Trung thu của Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam
Tiêu đề:      Bảo tàng dân tộc học Việt Nam và giới thiệu tết Trung thu của Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam
Mục:      Văn hóa, Luận văn Th.S
Tác giả:      An Thu Trà
Mã tài liệu:      LVTS14
Nhà xuất bản:      Trường KHXH và NV - ĐH Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản:      2012
Số trang:      125
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      4 
Mô tả nội dung:     

Chương 1 của luận văn giới thiệu về Bảo tàng dân tộc học Việt Nam và việc giới thiệu văn hóa dân gian trong và ngoài nước. Chương 2 nghiên cứu tết Trung thu của Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam được giới thiệu ở Bảo tàng dân tộc học Việt Nam. Tác giả phân tích về cách thức giới thiệu tết Trung thu bao gồm các quan điểm khai thác yếu tố văn hóa dân gian; các tiêu chí lựa chọn tết Trung thu của 3 nước; cách thức giới thiệu qua trưng bày, qua trình diễn, qua giọng nói của chủ thể văn hóa; những quan điểm, suy nghĩ về tết Trung thu
qua giọng nói của người dân, người trình diễn, người tổ chức, người tham gia lễ hội, báo chí. Từ đó, tác giả đã rút ra những ưu điểm và hạn chế trong việc tổ chức khai thác các yếu tố văn hóa dân gian qua hoạt động giới thiệu tết Trung thu của Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam.

Từ khóa:      Bảo tàng dân tộc học Việt Nam, văn hóa, văn hóa dân gian, tết Trung thu, văn hóa Hàn Quốc, văn hóa Nhật Bản, văn hóa Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam
Lượt xem:      1642
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá