Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc thập niên đầu thế kỷ XXI: Thực trạng và triển vọng
Tiêu đề:      Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc thập niên đầu thế kỷ XXI: Thực trạng và triển vọng
Mục:      Quan hệ VN - HQ, Xã hội, Văn hóa, Kinh tế, Chính trị, Lịch sử, Luận văn Th.S
Tác giả:      Nguyễn Minh Đức
Mã tài liệu:      LVTS21
Nhà xuất bản:      Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản:      2013
Số trang:      125
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Chương 1 của luân văn là những phân tích về bối cảnh thế giới và khu vực, lịch sử quan hệ Việt - Hàn.

Chương 2 đi sâu tìm hiểu mối quan hệ Việt - Hàn trên các lĩnh vực chính trị - đối ngoại, kinh tế - thương mại, văn hóa - giáo dục và khoa học kỹ thuật.

Chương 3 là những kiến nghị, định hướng ưu tiên trong quan hệ Việt - Hàn đến 2020.

Từ khóa:      Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam, thế kỷ 21, chính trị, đối ngoại, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, công nghệ, lịch sử
Lượt xem:      1003
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá