Phương Đông: Hợp tác và phát triển
Tiêu đề:      Phương Đông: Hợp tác và phát triển
Mục:      Xã hội, Văn hóa, Kinh tế, Lịch sử, Kỷ yếu hội thảo
Mã tài liệu:      KY05
Nhà xuất bản:      Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản:      2003
Số trang:      566
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Kỷ yếu tập hợp các bài viết tại Hội thảo quốc gia Đông phương học Việt Nam lần thứ hai: Về quan hệ văn hóa Trung Quốc, Nhật Bản, Korea, Việt Nam trong tiến trình lịch sử; liên kết kinh tế Đông Á: mốc son lịch sử trong tiến trình hợp tác và phát triển phương Đông; Xung quanh cuộc hội đàm cấp cao Nhật - Triều: cuộc hội đàm lịch sử, kết quả lịch sử; Bước đầu tìm hiểu về ngôn từ ứng xử trong hội thoại tiếng Hàn; tìm hiểu đặc điểm tự nhiên, xã hội, con người Hàn Quốc - những nhân tố quan trọng đưa đến kỳ tích bên sông Hàn...

Từ khóa:      Văn hóa, lịch sử, kinh tế, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Đông Á
Lượt xem:      1508
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá