Quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Hàn Quốc (1961-1993)
Tiêu đề:      Quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Hàn Quốc (1961-1993)
Mục:      Xã hội, Kinh tế, Lịch sử, Luận án TS
Tác giả:      Hoàng Văn Hiển
Mã tài liệu:      LA03
Nhà xuất bản:      Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Năm xuất bản:      2001
Số trang:      200
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Luận án trình bày khái quát một vài nét về bối cảnh lịch sử và tình hình kinh tế - xã hội của Hàn Quốc trong giai đoạn kiến thiết đất nước (1953-1960); giai đoạn cất cánh kinh tế lần thứ nhất (1961-1979).  Bối cảnh lịch sử và tình hình kinh tế - xã hội của Hàn Quốc trong giai đoạn cất cánh thứ hai (1979-1993): phát triển công nghiệp kỹ thuật cao và hoàn thành công nghiệp hóa. Những nguyên nhân phát triển kinh tế - xã hội của Hàn Quốc, triển vọng phát triển và bài học cho Việt Nam.

Từ khóa:      Lịch sử, kinh tế, xã hội, lịch sử Hàn Quốc, kinh tế Hàn Quốc, xã hội Hàn Quốc, Hàn Quốc
Lượt xem:      1551
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá