Mối quan hệ Việt - Hàn trong và sau chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam (1995 - 2005)
Tiêu đề:      Mối quan hệ Việt - Hàn trong và sau chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam (1995 - 2005)
Mục:      Quan hệ VN - HQ, Quan hệ quốc tế, Văn hóa, Kinh tế, Lịch sử, Luận án TS
Tác giả:      Ku Su Jeong
Mã tài liệu:      LA13
Nhà xuất bản:      Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn - Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
Năm xuất bản:      2008
Số trang:      283
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Chương 1 điểm qua những mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ giữa hai nước trước năm 1955. Chương 2 trình bày giai đoạn Việt Nam cộng hòa và Hàn Quốc chính thức đặt quan hệ ngoại giao khi Hàn Quốc chưa can dự vào chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam (1955 - 1963). Chương 3 đền cập đến mối quan hệ Việt - Hàn khi Hàn Quốc can dự vào chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam (1964 - 1973) giai đoạn sau Hiệp định Paris (1973 - 1975). Chương 4 phân tích mối quan hệ Việt - Hàn sau chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam (1975 - 2005). Chương kết khẳng định những tác động từ cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam cùng với chiến lược toàn cầu của Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương đã ảnh hưởng thế nào đến Việt Nam và Hàn Quốc cũng như mối quan hệ hai nước, trình bày những hạn chế, khắc phục cũng như những triển vọng mở ra trong mối quan hệ hai nước ở tương lai.

Từ khóa:      Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc, chiến tranh của Mỹ, Việt Nam, Hàn Quốc, lịch sử, quan hệ kinh tế, quan hệ ngoại giao, quan hệ văn hóa, 1955 - 2005
Lượt xem:      1072
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá