Tuyển tập tư liệu
Tiêu đề:      Tuyển tập tư liệu
Mục:      Kỷ yếu hội thảo, Lịch sử, Chính trị
Tác giả:      Choi Jeong Mook
Mã tài liệu:      KY26
Nhà xuất bản:      Viện Triết học
Năm xuất bản:      2014
Số trang:      62
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Nội dung chính của tư liệu gồm 3 phần: Bối cảnh xã hội Joseon đến cuối thế kỷ XIX, các xu hướng tư tưởng cuối thế kỷ XIX, tư tưởng chính dịch của Il Bu Kim Hang.

Từ khóa:      lịch sử, Hàn Quốc, chính trị, tư tưởng chính trị
Lượt xem:      819
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá