Vietnam - Korea relationship in the past, the present and the future
Tiêu đề:      Vietnam - Korea relationship in the past, the present and the future
Mục:      Quan hệ VN - HQ, Xã hội, Văn hóa, Kinh tế, Chính trị, Lịch sử, Kỷ yếu hội thảo
Tác giả:      Đại học KHXH&NV
Mã tài liệu:      KY17
Nhà xuất bản:      Đại học KHXH&NV
Năm xuất bản:      2012
Số trang:      837
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Cuốn kỷ yếu tập hợp các bài viết của các học giả về lịch sử, văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị, ngoại giao, văn học, giáo dục tiếng Hàn, Hàn Quốc học nhân kỷ niệm 20 năm hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc.

Từ khóa:      Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc, Hàn Quốc, Lịch sử Hàn Quốc, Văn hóa Hàn Quốc, Xã hội Hàn Quốc, Kinh tế Hàn Quốc, Chính trị Hàn Quốc, Ngoại giao Hàn Quốc, Văn học Hàn Quốc
Lượt xem:      936
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá