Chương trình giao lưu học giả lần 2
Tiêu đề:      Chương trình giao lưu học giả lần 2
Mục:      Văn hóa, Lịch sử, Kỷ yếu hội thảo
Tác giả:      Yang Hyun Hae
Mã tài liệu:      KY24
Nhà xuất bản:      Viện Triết học
Năm xuất bản:      2013
Số trang:      134
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Kỷ yếu tập hợp những bài viết của các học giả liên quan đến các vấn đề như phong trào vận động dân chủ mùng 1 tháng 3; phong trào dân chủ và triết học lịch sử của Ham Seok Heon; hai dòng chảy chính của đạo tin lành Hàn Quốc...

Từ khóa:      Tôn giáo, Hàn Quốc, Tôn giáo Hàn Quốc, Đạo tin lành, Triết học, Triết học Hàn Quốc, Lịch sử
Lượt xem:      785
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá