Chuyên san Khoa học xã hội & Nhân văn
Tiêu đề:      Chuyên san Khoa học xã hội & Nhân văn
Mục:      Quan hệ VN - HQ, Xã hội, Văn hóa, Kinh tế, Chính trị, Lịch sử, Kỷ yếu hội thảo
Mã tài liệu:      KY37
Nhà xuất bản:      Trường đai học khoa học xã hội & nhân văn TP. HCM
Năm xuất bản:      2012
Số trang:      152
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Cuốn kỷ yếu tập hợp những bài viết về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và Hàn Quốc, được chia ra làm 3 phần:

Phần 1: Lịch sử - Văn hóa - Xã hội.

Phần 2: Kinh tế - Chính trị - Ngoại giao.

Phần 3: Hàn Quốc học - Tiếng Hàn.

Từ khóa:      Hàn Quốc, Việt Nam, lịch sử, văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị, ngoại giao, Nho, gia đình Hàn - Việt, tăng trưởng xanh, quan hệ đối tác toàn diện, quan hệ Việt - Hàn, pháp luận, tiếng Hàn
Lượt xem:      211
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá