Nghiên cứu Hàn Quốc tại Việt Nam: Thành quả và phương hướng
Tiêu đề:      Nghiên cứu Hàn Quốc tại Việt Nam: Thành quả và phương hướng
Mục:      Quan hệ VN - HQ, Quan hệ quốc tế, Văn hóa, Kinh tế, Chính trị, Lịch sử, Kỷ yếu hội thảo
Mã tài liệu:      KY41
Nhà xuất bản:      Viện nghiên cứu Đông Bắc Á
Năm xuất bản:      2014
Số trang:      282
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Cuốn kỷ yếu gồm 14 bài báo cáo khoa học nhằm tổng quan và đánh giá các công trình nghiên cứu về Hàn Quốc học ở Việt Nam trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, lịch sử, văn học, ngôn ngữ...

Từ khóa:      Hàn Quốc, Việt Nam, chính trị, kinh tế, quan hệ quốc tế, triết học, văn hóa, lịch sử, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc, ngôn ngữ, văn học
Lượt xem:      243
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá