Làng Yên Sở từ truyền thống đến đổi mới và so sánh với những biến đổi ở nông thôn Hàn Quốc
Tiêu đề:      Làng Yên Sở từ truyền thống đến đổi mới và so sánh với những biến đổi ở nông thôn Hàn Quốc
Mục:      Văn hóa, Lịch sử, Luận án TS
Tác giả:      Jeong Nam Song
Mã tài liệu:      LA02
Nhà xuất bản:      Trường ĐH KHXH và NV - ĐH Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản:      1996
Số trang:      206
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Chương một của luận án nghiên cứu những đặc điểm truyền thống của làng Yên Sở, huyện Hoài Đức, Hà Nội như dân số, cơ cấu gia đình và dòng họ, cơ cấu xã hội, văn hóa truyền thống được hình thành trong lịch sử và những biến đổi diễn ra trong thời kỳ đổi mới. Trong chương hai, tác giả trình bày những đặc điểm chung của làng Hàn Quốc về cơ cấu gia đình, cơ cấu kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục. Trên cơ sở trình bày những đặc điểm về cơ cấu cư dân, cơ cấu kinh tế, cơ cấu xã hội, văn hóa truyền thống... ở nông thôn hai nước, chương ba của luận án đã so sánh và bước đầu rút ra những điểm tương đồng và khác biệt giữa làng Yên Sở và làng Hàn Quốc.

Từ khóa:      Hàn Quốc, Việt Nam, Làng Yên Sở, Làng Hàn Quốc, nông thôn, nông thôn Hàn Quốc, nông thôn Việt Nam, lịch sử, kinh tế, xã hội, gia đình, Văn hóa, Giáo dục, Dân số
Lượt xem:      1240
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá